KAYIT VE TAKİP

Sistemden öğrenci, öğretmen, personel ve diğer cari müşterilerin kayıt ve takibi yapılabilmektedir.

Ön kayıtların, kuruma özgü ön kayıt sayfası ile anında sistemin ön kayıt bölümüne düşmesi sağlanabilmektedir.

Öğrenci

Öğrenciler ön kayıt, kesin kayıt ve ayrılan şeklinde ayrı gruplar halinde kayıt altına alınabilmektedir. Öğrenciler bir ya da birden fazla grup ve sınıfta yer alabilmektedir. Kayıt esnasında öğrencinin kimlik ve genel bilgileri, anne-baba ve diğer yakın bilgileri girilebilir. Ayrıca kameradan ya da dosyadan resim yükleme, erken kayıt, personel çocuğu, burslu gibi kayıt tipleri seçme işlemleri yapılabilmektedir.

Öğrencinin sözleşmesini oluştururken indirim uygulama, istenildiği gibi taksitlendirme, nakit, kredi kartı, çek, senet, banka, teşvik, kmh gibi değişik ödeme türleri belirleme ve peşinat, Mail Order formu oluşturma gibi seçenekler kullanılabilir.

Buna ek olarak servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, banka anlaşması, hukuk servisi, veliye ya da velinin firmasına fatura kesme, kayıt belgeleri yükleme, sosyal sağlık bilgileri girme, devamsızlık, ders-etüt takibi ve öğrenci tahsilatları gibi detaylar takip edilebilir.

Kayıt formu, ödeme planı, senet, MEB öğrenci sözleşmesi gibi belgeler çıkarılabilir.

Toplu olarak resim yükleme, Excel’den kayıt yükleme ve dönemden döneme ya da kurumdan kuruma öğrenci kopyalama işlemleri yapılabilir.

Ayrıca detaylı öğrenci takibi, öğrenci ders notları, toplu sınıf atama, toplu devamsızlık girişi, giriş-çıkış takibi, özel ders takibi, öğrenci durum belgesi (ara karne) yazdırma gibi işlemler de yapılabilmektedir.

Öğretmen ve personel

Öğretmen ve personellerin, çalışma şekilleri, eğitim ve sertifika bilgileri gibi detaylar kayıt edilebilmektedir.

Maaş takibi, ödeme yapma, giriş-çıkış saatleri, dönemden döneme ya da kurumdan kuruma öğretmen ve personel kopyalama yapılabilir. Ayrıca, akıllı tahta için öğretmene dijital imza oluşturma ve öğretmene öğrenci atama gibi işlemler yapılabilmektedir.

Cari hesap

Cari hesaplar firma, şahıs ya da gelir-gider grubu şeklinde kayıt edilebilmektedir. Cariyi borçlandırma, alacaklandırma, borç-alacak sözleşmesi oluşturma, tahsilat ve ödeme işlemi gibi işlemler yapılabilir. Tahsilat ödeme makbuzu, detaylı ve genel hesap özeti yazdırılabilir.