SINAV SİSTEMİ

Farklı türlerdeki sınavların tanımlamadan başlayarak onlıne sınav başvurusu, sınav planlama, optik formların kodlanması, sınavın uygulanması, sınavın değerlendirilmesi, değişik türlerde sonuçların alınması, sınav sonuçlarının sms ile gönderilmesi ve sonuçların öğretmen, öğrenci, veli panellerinden yayınlanması süreçlerinin tamamının takip edildiği modüldür.

Sınav planlama: Bu bölümden MEB ya da ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar gibi planlama yapılabilmektedir. Sınavın uygulanacağı bina ve derslikler belirlendikten sonra gözetmen atama, kayıtlı ya da dışarıdan öğrenci atama, onlıne başvurudan öğrenci alma, diğer kurumlardan öğrenci aktarma gibi işlemler yapılabilmektedir.

Planlanan sınavların sınav giriş kartı, salon listesi, sınav yeri öğrenci listesi, salon giriş yazısı, gözetmen listesi, yoklama listesi gibi uygulama esnasında kullanılabilecek belgeler alınabilmektedir.

Kurum bünyesinde yapılacak olan ortak sınavların (kelebek sınav) planlaması yapılarak; sınıfa, derse ve öğrenciye özgü sınav kağıtları yazdırılabilmektedir.

Bunlara ek olarak planlanan sınava göre optik form kodlaması yapılabilmektedir.

Onlıne sınav başvurusu: Kuruma özgü onlıne sınav başvuru sayfası ile sınava başvuran öğrenciler planlanan sınava otomatik olarak eklenmektedir. Başvuru sonucunda sınav giriş kartını onlıne olarak yazdırabilirler.

Sınav uygulama: Optik formlarla uygulanan sınavlar takip edilebildiği gibi sistem üzerinden akıllı tahta, tablet gibi materyaller kullanarak onlıne sınavlar uygulanıp ölçme ve değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bu sınavların raporları da anında alınabilmektedir.

Ölçme ve değerlendirme: Sistemden TEOG, YGS, LYS, KDT, ÜDT, Özel Ders, DGS, ALES, KPSS, AÖF gibi değişik türlerdeki sınavların ölçme ve değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Bu sınavların ölçme ve değerlendirilmesi yapılırken kendilerine özgü katsayı ve formülleri kullanılmaktadır.

Değerlendirme esnasında farklı oturum türlerini otomatik birleştirme ve sistemde yer alan kayıtlarla otomatik eşleştirme özelliklerine sahiptir. Ayrıca yüksek sayıda katılımlı sınavlarda bile değerlendirme işlemi çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Sınav sonuçları: Bu bölümden konu ve kazanımlı sonuç belgeleri (karne), sıralama listeleri, konu-kazanım-soru-madde analizleri, genel-sınıf-ders bazında başarı analizleri gibi değişik türlerde sınav raporları farklı filtreleme seçenekleriyle görüntülenebilmektedir. Bu sonuçlar toplu sms yoluyla öğrenci ve velilere gönderilebilmektedir. İstenilen sınav sonuçlarını öğretmen, öğrenci ve veli panellerinden de yayınlanması da sağlanabilmektedir.

Sınava ait ek modüller

Sınava göre sınıf atama: Yapılan sınavlardan yararlanarak ortalama nete ve puana göre öğrencilerin belirlenip sınıf atamasının yapıldığı modüldür.

Optik form kodlama: Sistemde yer alana sınıflara ya da planlanan sınava göre optik formların kodlandığı modüldür. Sınavlarda kullanılan her türlü optik form tasarlanıp kodlanabilmektedir.

Soru bankası: Bu modülden içerik oluşturma sihirbazı ile öğretmen ya da idareciler sorular hazırlayıp veya hazır olan soruları kullanarak soru havuzu oluşturabilmektedirler. Oluşturulan soru bankasından kolay, orta, zor soru sayıları belirlenerek, soruların ve şıkların yerini değiştirme gibi filtrelerle istenen sayfa formatında testler hazırlanabilmektedir.